Nieuwe vormgevingNetbeheerder

Om ervoor te zorgen dat de online presence van het bedrijf aansluit bij de nieuwe huisstijl, heb ik de nieuwe website op maat vormgegeven. Voor dit responsive design is rekening gehouden met de toegankelijkheid voor slechtziende personen.

Een Agile werkwijze zorgt voor visueel inzicht in de voortgang van het project. Een flexibele werkmethode waarbij in een korte tijd resultaat kan worden geboekt.

Bij het werken met andere developers is een goede vorm van communicatie essentieel. Tijdens dit project heb ik samengewerkt met een Full-Stack developer.

Netbeheerder voor de particuliere en zakelijke markt

Westland Infra beheert het energienet en verzorgt het transport van energie in de regio Westland en Midden-Delfland. Het bedrijf beheert de kabels en leidingen in deze regio en verzorgt het transport.

Dit project is nog in ontwikkeling.